real estate menu left
real estate menu right

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
oraz recertyfikacja


Kurs przeznaczony jest dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakładowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Straży Granicznej, WOPR, GOPR, TOPR i innych

Szkolenie przygotowuje ratowników jednostek współpracujących z systemem
Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa
w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia,
do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne
- psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego
- ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne i wysokościowe.
Szkolenie KPP - ratownik

Kurs jest zgodny z ustawą z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obejmuje 66 godzin w tym 41 ćwiczeniowych i kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu.

Po trzech latach od pozytywnie zdanego kursu KPP wykonujemy kursy recertyfikacyjne. Kursy recertyfikacyjne trwają w zależności od wiedzy i potrzeb grupy zamawiającej szkolenie od 3 do 4 dni i również kończą się egzaminem.

 


Stworzone dzięki ABG Media & .