real estate menu left
real estate menu right

Kursy dla firm

obejmują
- kurs Pierwszej Pomocy : podstawowy i rozszerzony
- kurs BHP
- kurs P.POŻ.

Kursy Pierwszej Pomocy przeznaczone są dla:

  • personelu spotykającego się w swojej pracy z zagrożeniami życia lub zdrowia,
  • osób wyznaczonych przez zakład pracy do ochrony ludzkiego życia i zdrowia oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa,
  • grup podwyższonego ryzyka,

Program naszych kursów dobierany jest w zależności od specyfiki zawodowej oraz potrzeb grupy szkoleniowej.
Każde szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy, ratowników medycznych

kurs pierwszej pomocy

Kursy spełniają wszystkie wymogi ustawowe, kierujemy je do Pracodawców, którzy zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz.U.z 18 grudnia 2008,Nr 223, poz. 1460),  zobowiązani są:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy, natomiast Pracodawca otrzymuje zaświadczenie zbiorcze zawierające listę osób uczestniczących oraz program szkolenia.


 


Stworzone dzięki ABG Media & .