real estate menu left
real estate menu right

Kurs Pierwszej Pomocy dla oświaty


Do każdego kursanta podchodzimy indywidualnie w miłej atmosferze. Grupy ćwiczeniowe liczą 6 - 8 osób. Większość kursu stanowią symulowane wypadki, ćwiczenia praktyczne, polegające na wielokrotnych powtórzeniach aż do pełnego opanowania danej czynności.
Wykłady prowadzone są w formie dyskusji na poruszone zagadnienia zgodne z programem kursu.
Do ćwiczeń wykorzystywany jest najwyższej jakości profesjonalny sprzęt oraz rekwizyty, takie jak:

  • Fantomy (dorosły człowiek, dziecko, niemowlę)
  • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)
  • Sztuczne rany do pozoracji skaleczeń, złamań, poparzeń, odmy płucnej itp.
  • Kask motocyklowy, siedzenie samochodowe
  • Kołnierz ortopedyczny, deska ortopedyczna, szyny Kramera
  • Sprzęt szkoleniowy (maska twarzowa, koc termiczny, rękawiczki, opatrunki,
    folia ochronna do resuscytacji itp.)
ustausta


Kursy certyfikowane zakończone są sprawdzianem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych na kursie. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia zaliczenie kursu i odbiór certyfikatu. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu kursant otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

 


Stworzone dzięki ABG Media & .