real estate menu left
real estate menu right

BHP


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualne szkolenia w zakresie BHP wymagane są dla:
1. pracodawców
2. osób na stanowiskach kierowniczych
3. pracowników inżynieryjno-technicznych
4. pracowników administracyjno-biurowych
5. pracowników na stanowiskach robotniczych


Zakres szkoleń BHP obejmuje:

  • instruktaż ogólny dla pracowników nowo zatrudnionych, uczniów i studentów,
  • instruktaż stanowiskowy,
  • szkolenia okresowe

W zależności od potrzeb pracodawcy, możemy kompleksowo prowadzić dokumentację wymaganą przepisami prawa, tj.:

  • ocena ryzyka zawodowego
  • dokumentacja związana z wypadkami przy pracy
  • analizy stanu BHP
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

 

 


Stworzone dzięki ABG Media & .